ALGEMENE VOORWAARDEN INZENDINGEN TILBURGS FILM FESTIVAL 2019

1.0 ALGEMEEN

1.1  Het Tilburgs Film Festival is een initiatief van Stichting Tilburgs Film Festival. Een stichting die is opgericht door filmmakers uit Tilburg en omgeving.

1.2. Het doel van het Tilburgs Film Festival is het vertonen van korte films die gemaakt zijn door Tilburgse en Brabantse filmmakers. Films van makers die bij het festival betrokken zijn, worden ook vertoond, maar vallen buiten de competitie.

2.0  VOORWAARDEN INZENDINGEN TILBURGS FILM FESTIVAL 2019

2.1  Het festival selecteert korte films van makers die afkomstig zijn uit Noord-Brabant. De films dienen tot stand te zijn gekomen na 1 januari 2016 en zijn nog niet online te zien. Zowel fictie, documentaire, animatie als experimenteel, met een maximale lengte van 20 minuten worden geselecteerd. Kort maar krachtig is echter het advies. Een DCP van de film dient beschikbaar te zijn voor de vertoning.

2.2  De regisseur van de film dient woonachtig te zijn in of afkomstig te zijn uit Noord-Brabant.

2.3  De inzender is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse wet, met betrekking tot het ingezonden werk. Het festival is niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen.

2.4  Deadline voor het inzenden van een film is vrijdag 8 februari 2019.

2.5  De film dient Nederlandstalig of Nederlands ondertiteld te zijn.

2.6  Materiaal dat wordt meegezonden, o.a. een still, synopsis en een trailer, kan beschikbaar gesteld worden voor publicitaire doeleinden voor het festival.

2.7  De organisatie van het Tilburgs Film Festival heeft de beslissingsbevoegdheid om in het geval van onduidelijke of onvoorziene situaties in deze regulering, afwijkende beslissingen te maken.

3.0 PROCEDURE INSCHRIJVINGEN

3.1  Inschrijvingen verlopen via FilmFreeway: www.filmfreeway.com/tilburgsfilmfestival

3.2  Inzenders dienen ervoor te zorgen dat hun filmproject op FilmFreeway voorzien is van de volgende informatie: een online screener, synopsis, cast & crew overzicht, technische informatie, een still en eventueel een trailer.

3.3  Alle ingezonden documenten, met uitzondering van de vertoningskopie van geselecteerde films, zullen niet geretourneerd worden.

3.4  Het inschrijfgeld bedraagt $ 10,- per inzending en dient via FilmFreeway bij de inschrijving betaald te worden. Dit bedrag wordt in geen enkel geval terugbetaald en is helaas noodzakelijk, om de kosten te dekken die het organiseren van het festival met zich meebrengt. We hebben geprobeerd om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Filmmakers zijn vrij om meerdere films in te zenden, maar moeten per film een aparte inschrijving indienen, inclusief inschrijfgeld van $ 10,- per inzending. Voor de duidelijkheid: het inzenden van een film betekent geen garantie op selectie en het inschrijfgeld wordt bij een afwijzing ook niet terugbetaald.

4.0  SELECTIE PROCEDURE

4.1  Een selectiecommissie selecteert de films voor het festival. Er wordt geen uitspraak gedaan over de reden waarom een film wel of niet geselecteerd wordt. Alle deelnemers krijgen de uitslag per e-mail rond begin april 2019. Hierover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

4.2  Bij de selectie wordt gelet op zowel de inhoudelijke als technische kwaliteiten van de film.

4.3  Films die technische gebreken vertonen, zoals haperingen in beeld en geluid, worden niet aan de selectiecommissie voorgelegd en niet geselecteerd.

4.4  Films dienen voltooid te zijn. Films die nog niet voltooid zijn, worden niet geaccepteerd.

4.5  Films kunnen geselecteerd worden voor de officiële competitie, of voor het speciale openingsprogramma dat buiten de competitie valt.

4.6  Geselecteerde films dienen als DCP te worden aangeleverd. Deze dient de inzender zelf aan te leveren en ook getest te hebben voordat deze wordt opgestuurd. Geselecteerde makers krijgen aanvullende informatie hierover tijdens de uitslag.

5.0  COPYRIGHT

5.1  Degene die een film instuurt voor het festival geeft daarmee aan de rechthebbende van de film te zijn of anderzijds de rechten voor de film te hebben (inclusief de soundtrack).

6.0  PRIJZEN

6.1.  Een onafhankelijke jury zal de nominaties en de winnaars van de prijzen kiezen uit de geselecteerde films. Daarnaast bepaalt het publiek nog de winnaar van de Publieksprijs.

7.0  CONCLUSIE

7.1  Door je film via FilmFreeway in te sturen voor het Tilburgs Film Festival, ga je met de algemene voorwaarden akkoord.